Wydział Informatyki

Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Informatyki
dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia
dr Piotr Kotlarz