Wydział Informatyki

Pracownicy Wydziału

Katedra Metod i Narzędzi Przetwarzania Danych

Katedra Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych 

 • mgr inż. Krzysztof Galas - Asystent badawczo-dydaktyczny
  e-mail: krzysztof.galas@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 22, p. 205A
 • dr inż. Sebastian Kula - Adiunkt badawczo-dydaktyczny
  e-mail: sebastian.kula@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 16, p. 208B
 • mgr inż. Olga Małolepsza - Asystent badawczo-dydaktyczny
  e-mail: olga.malolepsza@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 31, p. 305
 • dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni - Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny/kierownik Katedry
  e-mail: dariusz.mikolajewski@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 22, p. 205A
 • dr inż. Maciej Piechowiak - Adiunkt badawczo-dydaktyczny
  e-mail: maciej.piechowiak@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 21, p. 205C
 • mgr inż. Adrianna Piszcz - Asystent badawczo-dydaktyczny
  e-mail: adrianna.piszcz@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 31, p. 205A
 • mgr inż. Marek Andryszczyk - Asystent badawczo-dydaktyczny
  e-mail: marek.andryszczyk@ukw.edu.pl p. 306

Katedra Systemów Inteligentnych 

 • dr inż. Łukasz Apiecionek, prof. uczelni - Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
  e-mail: lukasz.apiecionek@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 53, p. 210C
 • mgr inż. Jan Baumgart- Asystent badawczo-dydaktyczny
  e-mail: jan.baumgart@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 26, p. 210A
 • dr hab. inż. Jacek Czerniak, prof. uczelni - Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny/kierownik Katedry
  e-mail: jacek.czerniak@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 53, p. 210C
 • dr inż. Dawid Ewald - Adiunkt badawczo-dydaktyczny
  e-mail: dawid.ewald@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 34, p. 210B
 • mgr inż. Wojciech Dobrosielski - Asystent badawczo-dydaktyczny,
  e-mail: wojciech.dobrosielski@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 34, p. 210B
 • mgr inż. Leonid Rusanov - Asystent badawczo-dydaktyczny
  e-mail: lrusanov@ukw.edu.pl tel. 52 325 76 26, p. 210A

Zakład Dydaktyczny

 • dr Piotr Kotlarz - kierownik Zakładu, starszy wykładowca
  e-mail: piotr.kotlarz@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 20, p. 205B
 • dr Mariola Marciniak – adiunkt dydaktyczny
  e-mail: mariola.marciniak@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 21, p. 205C
 • dr inż. Grzegorz Zych, prof. uczelni - profesor uczelni dydaktyczny
  e-mail: grzegorz.zych@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 30, p. 206C
 • mgr inż. Piotr Żmudziński - wykładowca
  e-mail: piotr.zmudzinski@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 21, p. 205C
 • mgr inż. Krzysztof Malina - Asystent dydaktyczny
  e-mail: krzysztof.malina@ukw.edu.pl, tel. 52 325 76 17 p. 305,

Sekretariat Wydziału Informatyki

Pracownicy techniczni