Wydział Informatyki

Opiekunowie roku - rok akademicki 2023/2024

Informatyka I stopnia

Studia stacjonarne

I rok mgr inż. Olga Małolepsza olga.malolepsza@ukw.edu.pl
II rok dr inż. Dawid Ewald dawid.ewald@ukw.edu.pl
III rok mgr inż. Adrianna Piszcz adrianna.piszcz@ukw.edu.pl
IV rok mgr inż. Piotr Żmudziński piotr.zmudzinski@ukw.edu.pl

Studia niestacjonarne

I rok mgr inż. Krzysztof Galas krzysztof.galas@ukw.edu.pl
II rok - mgr inż. Wojciech Dobrosielski wojciech.dobrosielski@ukw.edu.pl 
III rok - mgr inż. Jan Baumgart jan.baumgart@ukw.edu.pl
IV rok - dr Mariola Marciniak mariola.marciniak@ukw.edu.pl

Informatyka II stopnia

Studia stacjonarne

I rok dr inż. Jakub Kopowski jakub.kopowski@ukw.edu.pl
II rok - dr Piotr Kotlarz piotr.kotlarz@ukw.edu.pl

Socjoinformatyka I stopnia

Studia stacjonarne

I rok dr Krzysztof Tyburek krzysztof.tyburek@ukw.edu.pl

Studia niestacjonarne

I rok dr Aleksandra Mreła aleksandra.mrela@ukw.edu.pl