Wydział Informatyki

Nauka

Rada Naukowa Wydziału Informatyki

Rada jest organem doradczym Wydziału Informatyki. Do jej zadań należą m.in.:

 • opiniowanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 • opiniowanie programów badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 • opiniowanie wniosków o nagrody naukowe.
 • Skład Rady Naukowej Wydziału Informatyki

Członkowie Rady Naukowej z prawem głosu:

 • dr inż. Łukasz Apiecionek, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Jacek Czerniak, prof. uczelni
 • dr inż. Janusz Dorożyński
 • dr inż. Dawid Ewald
 • dr inż. Jakub Kopowski
 • prof. dr hab. inż. Zbyszko Królikowski
 • dr inż. Sebastian Kula
 • dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni
 • dr Aleksandra Mreła
 • dr inż. Maciej Piechowiak
 • dr hab. Piotr Prokopowicz, prof. uczelni – Przewodniczący Rady Naukowej
 • dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni
 • dr Krzysztof Tyburek.

Członkowie Rady Naukowej z głosem doradczym:

 • mgr inż. Jan Baumgart
 • dr Piotr Kotlarz
 • mgr Maria Troszyńska.

Współpraca B+R

Zapraszamy na stronę Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW, kontakt z CTTI UKW: dr Alina Kaszkur, e-mail: alina.kaszkur@ukw.edu.pl, tel.534 333 391.

Oferta Wydziału Informatyki dla przedsiębiorców (w tym badań zleconych) znajduje się na stronie CTTI. Ulotki patentowe Wydziału Informatyki można również znaleźć na stronie CTTI.

Seminaria

2023-10-17 Jan Baumgart - Algorytmy rojowe inspirowane polem walki

2023-11-07 Krzysztof Galas - Jak wygląda odwrócona kontrola w grach w naszym mózgu? Analiza sieci neuronowej sygnału EEG.

2023-11-21 Olga Małolepsza - Wybrane metody adaptacji systemów rozmytych

2023-12-05 Brak seminarium - prezentacja nowego systemu przez firmę zewnętrzną 

2023-12-19 Brak seminarium - choroba L. Rusanova prelengenta

2024-01-16 Leonid Rusanov - Zastosowanie optymalizacji stadem świń w rozwiązywaniu problemów o wielu ekstremach

2024-03-05 Adrianna Piszcz - Praca z Jednorożcem, czyli badania z wykorzystaniem headsetu EEG - Unicorn Hybrid Black

2024-03-19 Wojciech Dobrosielski - O koncepcji rozwiązania problemu TSP przez kolonię mrówek OFN

2024-04-16 Aleksandra Mreła - Dystrybucja wiedzy wzdłuż ścieżek cytowań

2024-05-07 Maciej Piechowiak - Planowanie infrastruktury sieci pomiarowej AMI w środowisku miejskim

2024-05-21 Krzysztof Tyburek - Rozpoznawanie i analiza mowy przełykowej po zabiegu laryngektomii całkowitej

2024-06-04 Sebastian Kula                                  

2024-06-18 Dorożyński Janusz                           

Dawid Ewald     

Jakub Kopowski

Łukasz Apiecionek

               

Popularyzacja nauki

Cykl wykładów otwartych pt. Sztuczna inteligencja dla nieinformatyków,
prowadzone przez dr. inż. Dawida Ewalda na Wydziale Informatyki UKW,
ul. Kopernika 1 Bydgoszcz (aula 02, parter)

 • 06.03.2024 - godz. 18:00-19:00 Fascynujący Świat Sztucznej Inteligencji.
 • 20.03.2024 - godz. 18:00-19:00 Tajemnice "Smart" Technologii.
 • 03.04.2024 - godz. 18:00-19:00 Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Biznesie.
 • 17.04.2024 - godz. 18:00-19:00 Sztuczna Inteligencja w Praktyce.
 • 08.05.2024 - godz. 18:00-19:00 Etyka i Bezpieczeństwo w Sztucznej Inteligencji.
 • 22.05.2024 - godz. 18:00-19:00 Przyszłość Sztucznej Inteligencji.

Dzień Młodego Inżyniera na Wydziale Informatyki oraz Mechatroniki.
Warsztaty dla uczniów szkół średnich w murach UKW na ul. Kopernika 1.
08.04.2024

 • Moja przyszłość AI prowadził dr inż. Dawid Ewald;
 • Interfejs mózg-komputer prowadziła mgr inż. Adrianna Piszcz;
 • Wąż z żółwiem - warsztaty z programowania w Pythonie prowadził mgr inż. Krzysztof Galas;
 • Jak działa internet Rzeczy (IoT) prowadził dr inż. Maciej Piechowiak;
 • Inteligencja sieci prowadził mgr inż. Piotr Żmudziński;
 • Egzoszkielety od fantastyki naukowej do życia codziennego prowadził dr inż. Jakub Kopowski.

26.11.2019 r.
Czy można sterować myślą?
Zajęcia dla uczniów 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni