Wydział Informatyki

Współpraca z Wydziałem Informatyki UKW

Wydział Informatyki, który sprawuje opiekę nad kierunkiem informatyka, współpracuje z wieloma wydziałami i zakładami pracy z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni, Ww. współpraca ma charakter zarówno formalny, jak i nieformalny, w tym oparty o podpisane listy intencyjne, porozumienia oraz umowy o współpracy z przedsiębiorstwami z branż związanych z informatyką. Dotyczy to zarówno prac badawczo-rozwojowych (w tym badań zleconych) na rzecz przedsiębiorstw, realizacji praktyk studenckich, wizyt studyjnych, a także realizacji prac dyplomowych przy udziale i na potrzeby przedsiębiorstw.

Kadra akademicka kierunku informatyka współpracuje również z otoczeniem społecznym i gospodarczym poprzez udział pracowników i studentów w przedsięwzięciach, które mają na celu upowszechnianie nauki, rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów szkół podstawowych i średnich Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego oraz promocję kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie. Dotyczy to takich przedsięwzięć, jak Bydgoski Festiwal Nauki, wykłady, warsztaty i pokazy dla uczniów itp.

Oferta badawcza (w tym w ramach badań zleconych, voucherów badawczych, bonów na innowację i grantów) oraz broszuty patentowe wynalazków opracowaych przez pracowników II UKW są opublikowane na stronie Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW. Ww. zakres badań nie wyczerpuje ofery Wydziału, który stara się ją ciągle rozszerzać i dopasowywać ją do potrzeb rynku, zatem istnieje możliwość realizacji badań spoza ww. wykazu.

Osoby, instytucje i przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą z Wydziałem Informatyki proszone są o kontakt bezpośrednio z Sekretariatem II UKW lub poprzez CTTI UKW.