Wydział Informatyki

Innowacje i komercjalizacja

Naukowcy z Wydziału Informatyki UKW biorą udział w wielu przedsięwzęciach innowacyjnych i komercjalizacyjnych, zarówno w obszarze informatyki, jak i interdyscyplinarnych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem w obszarze kończyn górnych,
    Egzoszkielet na rękę,
  • Mobilny system wspomagający analizę chodu,
  • System wspomagający analizę jakości życia,
  • Prototyp bezzałogowej pływającej platformy pozyskiwania danych hydromorfologicznych,
  • Zintegrowany system pomiaru pyłu zawieszonego PM 2.5/10 oparty na efektywnych kosztowo czujnikach i niskoemisyjnej transmisji radiowej,
  • Opracowanie technologii tworzenia poliuretanowych protez piersi, w oparciu o skan i druk 3D.

Aktywnie wspieramy ochronę i zarządzanie własnością intelektualną naszych studentów, pracowników i Uczelni.

Zapraszamy wszystki zainteresowanych do bezpośredniego kontaktu z Wydziałem lub poprzez Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW, które dysponuje całościową ofertą Naszej Uczelni.