Wydział Informatyki
Godziny dziekańskie 13.03.2024 r. Godziny dziekańskie 13.03.2024 r.

Godziny dziekańskie 13.03.2024 r.

Z uwagi na zaplanowane w dniu 13 marca 2024 roku zebranie wyborcze w godzinach od 8:30 do 12:00 zostały ogłoszone godziny wolne od zajęć dydaktycznych.