Wydział Informatyki

Czasopismo

Zapraszamy do publikacji w naszym czasopiśmie:

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej

Informacje dla autorów znajdują się również na stronie czasopisma.